pielęgnacja drzew

Aby zapewnić jak najlepszy wygląd oraz stan zdrowotny drzewa, należy rozpocząć cięcia w jak najwcześniej.

cięcie pielęgnacyjne
drzew i krzewów

Kilkuletnie drzewo znosi dużo lepiej cięcia niż drzewo okazałych rozmiarów, gdzie trudno uniknąć cięć o dużych rozmiarach ran, a co za tym idzie zwiększone ryzyko rozwoju chorób.

montaż wiązań
elastycznych

Instalacja wiązań zapobiega rozłamaniu kanarów drzew wielopiennych Pozwala to zachować bezpieczeństwo bez konieczności usuwania dużych konarów, a zatem utrzymać ilość liści, która jest potrzebna do prawidłowego rozwoju drzewa. Należy pamiętać, że instalujemy wiązania powinna się odbyć na drzewie które jeszcze nie uległo wstępnemu rozłamaniu.

opinie i ekspertyzy dendrologiczne

wycinka drzew

Specjalistyczny sprzęt którym dysponujemy pozwala na fachowe i bezpieczne usunięcie drzewa.

Zdecydowaną większość naszych prac zwianych z wycinką drzew wykonujemy z wykorzystaniem technik linowych co pozwala na prace w miejsca trudnych jak zwarta zabudowa czy cmentarze gdzie ciężki sprzęt nie jest wstanie dotrzeć.

frezowanie pni

rozdrabianie gałęzi

inwentaryzacje
terenów zieleni

projektowanie i nasadzenia

projekty nasadzeń kompensacyjnych

nasadzanie
i przesadzanie drzew

Doświadczenie w pracy z drzewami zdobyte na studiach leśnych oraz długotrwała praktyka zagraniczną w firmie The Barnett Tree Expert pozwala świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Zatrudniamy doświadczoną kadrę arborystów posiadającą międzynarodowy certyfikat Europen Tree Worker EAC Certificate, z zakresu pielęgnacji drzew z wykorzystaniem technik linowych.